Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε μια νέα παραγγελία από την χώρα. United States

1. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ

1.1 Οι παρούσες νομικές προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τη χρήση και τις συνθήκες πρόσβασης της ιστοσελίδας http://www.rinatstore.eu (από τώρα και στο εξής θα αναφέρεται ως "ιστοσελίδα"), την ιστοσελίδα ιδιοκτησία της "LUVE ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΔΙΑΝΟΜΉΣ, SL". (εφεξής "η Εταιρεία Μου").

1.2 Η χρήση του ή την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συνεπάγεται ότι ("χρήστης") αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους νομικούς όρους χρήσης και συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς.

1.3 Εάν ως χρήστης δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους θα πρέπει να σταματήσει την πρόσβαση σε αυτό το site.

2. ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΤΟ SITE

2.1 σύμφωνα με το Νόμο 34/2002, της 11ης ιουλίου και η ισχύουσα νομοθεσία σας ενημερώνουμε ότι αυτό το web site http://www.rinatstore.eu είναι η ιδιοκτησία του φορέα με την επωνυμία "LUVE ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΔΙΑΝΟΜΉΣ, SL και C. I. F. αριθμός "B72300650".

2.2 η οντότητα Αυτή έχει την καταστατική της έδρα στη διεύθυνση calle Juan Sebastian Elcano, s/n. Τοπική 3A (γωνία calle Santo Angel). Κ. Π. 11100. San Fernando, Cadiz, Ισπανία.

2.3 μπορείτε Να επικοινωνήσετε μαζί "η Εταιρεία Μου" στο e-mail info@rinatstore.eu ή το τηλέφωνο 856 583, σ.320.

2.4 Εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, οι επικοινωνίες με "η Εταιρεία Μου", μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail ή μέσω τηλεφώνου. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει με το χρήστη μέσω e-mail, στη διεύθυνση που έχει στην κατοχή της ή θα πρέπει να παρέχονται επ ' αυτού, ή από το τηλέφωνο.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ

3.1 "Εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, το περιεχόμενο, τη δομή, τη λειτουργία ή τις προϋποθέσεις πρόσβασης από αυτό το site.

3.2 ωστόσο, οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ότι το μέρος των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό μπορεί να είναι ανακριβή, ελλιπή ή παλιά, ή να περιέχει τυπογραφικά σφάλματα, εκτός αποθέματος ή προβλήματα τεχνικής φύσης. "Η Εταιρεία μου", δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του site και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποτυχία να ενημερώσετε τις πληροφορίες. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την ακρίβεια και/ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, γνώμη, συμβουλή, ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

3.3 επίσης, η "Εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την πρόσβαση σε αυτό το site για να κάνουν τη συντήρηση, ενημέρωση, βελτίωση ή επισκευή.

3.4 απαγορεύεται στο χρήστη για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα για την αποστολή, μετάδοση ή δημοσίευση οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, προπαγάνδα, σκανδαλώδες, άσεμνο, πορνογραφικό, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα γεγονότα αυτά από ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι υπό την ευθύνη του χρήστη.

3.5 "Εταιρεία" δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers που φιλοξενούν τους είναι απαλλαγμένο από ιούς και άλλες δυνητικά επικίνδυνο λογισμικό, καθώς και τη διαθεσιμότητα, τη συνέχεια, τη χρηστικότητα και το αλάθητο της λειτουργίας της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή των περιεχομένων της * ούτε τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή χρησιμότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

3.6 σε γενικές γραμμές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσετε αυτό το site, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με ικανότητα δικαίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ένα εξαιρετικό τρόπο θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το site, οι ανήλικοι που έχουν προηγουμένως λάβει την άδεια από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη χρήση που κάνει το παιδί σας από το site.

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙΣ

4.1 η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την "Εταιρεία" θα είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

4.2 Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή δέσμευση να επαληθεύσει ή να παρακολουθεί το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τους χρήστες.

4.3 ο χρήστης αναλαμβάνει Την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες σε μια επιμελής, πάντα υπό το Δίκαιο, το καλό, το τελωνείο, και του παρόντες γενικούς όρους χρήσης, διατηρώντας πάντα το σεβασμό προς τους άλλους χρήστες.

4.4 Ομοίως, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνουν ορθή χρήση των υλικών και των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, δεν empleándolos για να πραγματοποιήσει παράνομες δραστηριότητες ή για εγκληματικούς σκοπούς, η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, ή παραβιάζει τους κανονισμούς περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή οποιαδήποτε άλλα ισχύοντα νομικά πρότυπα, που είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για να "η Εταιρεία Μου" και τρίτα μέρη για την παράβαση του τι είναι εγκατεστημένος εδώ.

4.5 ο χρήστης αναλαμβάνει Την υποχρέωση να διαβιβάσει, εισαγωγή, διάδοση ή διάθεση σε τρίτους κάθε είδους υλικό και πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση με το Νόμο, τα ήθη, τη δημόσια τάξη και τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης.

4.6 Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες που δεν μπορώ να αναλάβω κάθε είδους σύγχυση, καθώς και τον προσδιορισμό των δεδομένων για να είναι σωστή, και δεν παριστάνουν τους άλλους ή για λογαριασμό τους.

4.7 Σε σχέση με την παράβαση οποιασδήποτε παρατυπίας, να θυμάστε ότι η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας καταγράφεται από την απλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ

5.1 Γενικά, η πρόσβαση στις υπηρεσίες του "η Εταιρεία Μου", θα χρειαστεί η συνδρομή ή εγγραφή των χρηστών.

5.2 Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών μπορεί να εξαρτάται από την απόκτηση προσωπικού λογαριασμού κατά την εγγραφή του χρήστη. Η εγγραφή αυτή γίνεται με τον τρόπο που ρητά αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

5.3 Αυτό το site μπορεί να περιέχουν απαγορευμένες ζώνες πρόσβασης, που προστατεύονται από αναγνωριστικά και κωδικούς πρόσβασης ή άλλους μηχανισμούς ασφαλείας. Ο χρήστης δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις ελεγχόμενες περιοχές αν δεν είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη από την "Εταιρεία", ή θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να χειραγωγήσουν τους μηχανισμούς προστασίας που καθορίζονται από αυτό.

5.4 Ο χρήστης που έχει εξουσιοδοτηθεί από "η Εταιρεία Μου" για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από αυτές τις προστατευόμενες περιοχές θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διατηρεί αυστηρά απόρρητο και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους, αναγνωριστικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης και άλλες μεθόδους ασφαλείας για να "η Εταιρεία Μου" βάλε διαθέσιμα για πρόσβαση σε προστατευόμενες περιοχές. Ο χρήστης, συνεπώς, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη μη κρατήσει μυστικό τους μηχανισμούς ασφαλείας που αναφέρονται παραπάνω.

Επικοινωνεί με το χρήστη ότι η προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο περιορισμένης πρόσβασης περιοχές του αυτό το site μπορεί να είναι αντικείμενο αστικής ευθύνης και/ή ποινικές.

6. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

6.1 Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, εικόνες, ήχο και αρχεία βίντεο, λογισμικό, κώδικα προγραμματισμού, κείμενο, εικόνες, και τα ονόματα που προσδιορίζουν υπηρεσίες ("υλικά") είναι η ιδιοκτησία της "Εταιρείας" και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6.2 Ο χρήστης πρόσβαση σε αυτό το site δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους εγκατάλειψη, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, ολική ή μερική, των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας, για το λόγο αυτό, η πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο ή στοιχεία που δεν παρέχει σε καμία περίπτωση στον χρήστη την ικανότητα σας αντιγραφή, πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μεταβίβαση, μετάδοση, ή τη δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που προκύπτουν από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν.

6.3 για αυτό το λόγο, ότι ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας δεν μπορεί, παρά μόνο με την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της "η Εταιρεία Μου", να αντιγράψετε, να διανείμετε, να κατεβάσετε, να τροποποιήσετε, να καταργήσετε, να διαγράψετε, να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταδώσει, ή να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχει.

6.4 Ο χρήστης δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια χρήσης σε σχέση με την υπηρεσία ή στοιχεία που προέκυψαν από αυτό, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το περιεχόμενο ή στοιχεία που έχετε πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών του "η Εταιρεία Μου" για δική τους χρήση και τις ανάγκες τους, συμφωνούν να μην κάνουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική εκμετάλλευση, ή τις υπηρεσίες ή τα υλικά, στοιχεία ή πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτών.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

7.1 σύμφωνα με το τι είναι εγκατεστημένος στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, "η Εταιρεία Μου", ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη ενός αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει τα δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες στην ιστοσελίδα. "Η Εταιρεία μου" είναι υπεύθυνος για το αρχείο.

7.2 Ο χρήστης και ιδιοκτήτης δεδομένων ενημερώνεται και να δίνει τη σαφή συναίνεση ότι με την ολοκλήρωση των διαφόρων μορφών των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτοματοποιημένα αρχεία της "η Εταιρεία Μου", με στόχο την παροχή και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και να κρατήσει ο χρήστης ενημερώνεται για τα προϊόντα που προσφέρονται.

7.3 "η Εταιρεία Μου", έχει δεσμευθεί να εκπληρώσει την υποχρέωση απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το καθήκον της να τη θεραπεία τους με εμπιστευτικότητα. Αυτές οι επιδράσεις λαμβάνουν εύλογα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από το νόμο για να αποφευχθεί η αλλοίωση, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

7.4 Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και ένστασης των προσωπικών τους δεδομένων κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, μέσω www.rinatstore.eu ή στο "LUVE ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΔΙΑΝΟΜΉΣ, SL, calle Juan Sebastian Elcano, s/n. Τοπική 3A (γωνία calle Santo Angel). Κ. Π. 11100. San Fernando, Cadiz, Ισπανία.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ COOKIES

8.1 Τα "Cookies" είναι αρχεία κειμένου που οι servers που φιλοξενούν ιστοσελίδες στείλτε τα προγράμματα περιήγησης των χρηστών. Τα Cookies δεν μπορεί να τρέξει, ούτε μπορούν να περιέχουν ιούς, και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον server που φιλοξενεί το web site σας.

8.2 Αυτό το site απαιτεί τη χρήση των "Cookies" για την ορθή λειτουργία του.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ

9.1 Αυτό το site μπορεί να περιέχουν δημόσιο φόρουμ, chat rooms ("συνομιλίες") και άλλους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους. Οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται μέσω αυτών rooms και φόρουμ, μαζί με τις διευθύνσεις e-mail και άλλες επικοινωνίες που αποκαλύπτονται από τους χρήστες δεν θα πρέπει να θεωρείται εμπιστευτικό υλικό.

9.2 Όταν οι χρήστες να μεταδίδουν ή να δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το site, θα σας δίνει την άδεια να "η Εταιρεία Μου" για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τη χρήση, αναπαραγωγή, μετάδοση, δημοσίευση ή αποστολή αυτών των πληροφοριών για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, διαβίβαση, δημοσίευση ή αποστολή αυτών των πληροφοριών.

9.3 "Εταιρεία" δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών ή επικοινωνιών που αποστέλλονται από τους χρήστες μέσω αυτών των περιοχών.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΏΝ

10.1 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το site παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς "η Εταιρεία Μου" δώσει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα αυτού του τόπου. "Η Εταιρεία μου" δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε εγγυήσεις για τη μη συμμόρφωση της ποιότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

10.2 "Η Εταιρεία" δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα, ή των servers που το φιλοξενούν, είναι απαλλαγμένο από ιούς και άλλους τύπους δυνητικά επικίνδυνο λογισμικό.

10.3 "Εταιρεία" δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη συνέχεια, τη χρηστικότητα και το αλάθητο της λειτουργίας της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή των περιεχομένων της ή την αξιοπιστία ή χρησιμότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Παρά το γεγονός ότι η "Εταιρεία" καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, τη συνοχή, και το αλάθητο της λειτουργίας και των υπηρεσιών της, "η Εταιρεία Μου" δεν εγγυάται το ίδιο, καθώς δεν μπορεί να παρεμποδιστεί από πολυάριθμους παράγοντες έξω από αυτό. Κατά συνέπεια, δεν θα είναι υπεύθυνη (για τα όρια που καθορίζονται στο ισχύον νομικό σύστημα), για τις ζημιές και βλάβη οποιασδήποτε φύσης που προκαλείται στο χρήστη ως αποτέλεσμα της είπε μη διαθεσιμότητας, η αποτυχία της πρόσβασης και την έλλειψη συνέχειας.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

11.1 "Εταιρεία" δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια δεδομένων και /ή των πελατών, που προκύπτει από τη χρήση από τους χρήστες του, ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

11.2 Αυτό το site μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους ("Links") και αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την "Εταιρεία", στις περιπτώσεις αυτές, η "Εταιρεία" δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που μπορεί να εμφανιστεί σε αυτές τις σελίδες.

11.3 Ο χρήστης συμφωνεί να αφήσει απαλλάσσονται "η Εταιρεία Μου" από κάθε ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των χρηστών με βάση το περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αυτό το site.

11.4 Ο χρήστης ρητά κατανοήσει και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο, λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο είδος του υλικού που μπορείτε να κατεβάσετε ή να αποκτήσετε με άλλον τρόπο μέσω αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας κίνδυνο και ότι, ως χρήστης, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται στον υπολογιστή τους συστήματα.

11.5 "η Εταιρεία Μου", έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το site είναι σωστή. Ωστόσο, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν να γνωρίζετε ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το site μπορεί να είναι ανακριβή, ελλιπή ή ξεπερασμένη, ή περιέχει σφάλματα.

12. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΉ ΑΚΥΡΌΤΗΤΑ

12.1 "Η Εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να διαγράψετε ή να αρνηθεί τη χρήση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου σε οποιονδήποτε χρήστη χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κατά την κρίση της, και σε κάθε είδους περίσταση, ήταν εκτέλεση ακατάλληλη χρήση τους.

12.2 Εάν ένα αρμόδιο Δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτές τις νομικές προϋποθέσεις είναι παράνομη ή άκυρη, η διάταξη αυτή θα εξαιρεθούν, εφόσον απαιτείται νόμιμα. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι οι υπόλοιπες διατάξεις δεν εξαιρούνται δεν τροποποιούνται, και η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

13.1 Αυτό το site βρίσκεται και λειτουργεί από την Ισπανία. Όλα τα θέματα που αφορούν αυτή την ιστοσελίδα διέπονται από το ισπανικό δίκαιο και υπόκεινται στην δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Ισπανίας, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες ο χρήστης δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, ή ο οποίος έχει την κατοικία του έξω από την Ισπανία, "η Εταιρεία Μου" και ο χρήστης υποβάλλει τα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια "η πόλη Μου", με ρητή παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να αντιστοιχεί.

13.2 Εάν ο χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ή να δείτε αυτό το site από το εξωτερικό στην Ισπανία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πράττει τούτο με δική του πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

14. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ

14.1 Παρά το γεγονός ότι η νομική σχέση μεταξύ της "Εταιρείας" και του χρήστη, που προκύπτουν από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, έχει αόριστη διάρκεια, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο που η εταιρεία τροποποιήσει τους παρόντες γενικούς όρους. Την ώρα που η εταιρεία ανακοινώνει την τροποποίηση των γενικών όρων, και ο χρήστης να έχει πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας, θεωρείται ότι ξεκίνησε μια νέα νομική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών του χαρακτήρα εξίσου αόριστο.

14.2 με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η εταιρεία "η Εταιρεία Μου", έχει την εξουσία να αναστείλει, διακόψει ή τερματίσει μονομερώς, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση ή αιτία, την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρει.

14.3 "Εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ σύντομα θα αναρτηθεί σε αυτό το site. Αν ο χρήστης κάνει τακτική χρήση αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να επανεξετάσει τους όρους τακτικά, και να απέχουν από την πρόσβαση στο site, αν δεν θεωρούν αποδεκτή οποιαδήποτε αναθεωρημένους όρους.